Privatlivspolitik

Kontaktoplysninger

Eat Grim Danmark ApS, Bødker Balles Gård 15a, 8000 Aarhus C, CVR: 43052225

Mail: support@eatgrim.com, Web: eatgrim.com

Formål

Eat Grim Danmark Aps (herefter ”Eat Grim”) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, og det er Eat Grims målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares. Formålet med Eat Grims behandling og lagring af personoplysninger er at levere og fakturere abonnementskasser til dig. Eat Grim behandler kun et minimum af informationer om dig, og alle er nødvendige for at kunne levere produktet samt drive virksomhed.

Indsamling af data

Eat Grim registrerer en række oplysninger om dig som person/virksomhed når du tilmelder dig Eat Grim. Disse er: navn, evt. cvr-nummer, adresse og betalingsoplysninger. Endvidere registrerer vi nogle kontaktoplysninger; herunder dine telefonnumre og din e-mailadresse. Størstedelen af de personlige oplysninger, som vi registrerer om dig, afgiver du selv gennem din registrering hos Eat Grim, enten direkte eller gennem en samarbejdspartner. Der kan også blive registreret oplysninger om præferencer, ændringer af din aftale og betalingshistorik.

Disse data er nødvendige for at betjene dig som kunde hos Eat Grim.

Vi behandler ikke følsomme persondata som politiske og religiøse holdninger, race eller etnisk oprindelse, helbredsoplysninger eller andet. Og vi opfordrer til, at du ikke deler sådanne oplysninger med Eat Grim eller andre uvedkommende parter.

 

Dine rettigheder

Indsigtsretten

Det er til enhver tid muligt at se de personoplysninger, vi har registreret om dig, på Min Side på eatgrim.dk. Du kan også altid kontakte os på support@eatgrim.com og høre hvilke informationer vi har registreret på dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Eat Grim uden unødig forsinkelse. De fleste personoplysninger kan du selv rette direkte fra Min Side på Eatgrim.com. Hvis oplysningen ikke kan rettes her, bedes du kontakte kundeservice, der vil være behjælpelige med rettelsen.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine oplysninger slettet, såfremt du ikke længere er kunde hos Eat Grim og det ikke strider mod anden lovgivning (bla. Bogføringsloven). Venligst kontakt support@eatgrim.com, såfremt du ønsker at blive slettet. Se i øvrigt punktet ”Sletning af oplysninger).

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få dine personoplysninger udleveret fra Eat Grim og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Såfremt du ønsker en kopi, venligst kontakt, der vil være behjælpelige med dette.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod Eat Grims behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre indsigelse, kontakt support@eatgrim.com.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til Eat Grims behandling af dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at dette opsiger en eventuel aftale med Eat Grim, og at Eat Grim i visse tilfælde, f.eks. hvor Eat Grim har andet retsgrundlag til behandling af dine oplysninger, er berettiget til at fortsætte behandlingen.

Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed over Eat Grims behandling af dine personoplysninger.

Sletning af oplysninger

Personoplysninger gemmes hos Eat Grim så længe du er kunde hos os. Hvis du stopper som kunde, vil dine oplysninger blive slettet hos Eat Grim efter et halvt år, dog kun hvis det ikke er i konflikt med anden lovgivning (bla. Bogføringsloven). Du kan dog anmode om at få data slettet hurtigere, se punktet om ”Ret til sletning”. Hvis personoplysninger ikke kan slettes, vil adgangen til disse begrænses stærkt.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Ændringer

Denne Persondatapolitik bliver løbende opdateret på vores hjemmeside.